Na tien jaar onderhandelen over een nieuw pensioenakkoord is het eindelijk zover: werkgevers, werknemers en het kabinet hebben een overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord! 

Hoewel er nog veel belangrijke details ontbreken, is het wel al duidelijk dat er veel gaat veranderen.

Hieronder de belangrijkste punten op een rij;

 • Boven een dekkingsgraad van 100% worden pensioenen niet meer gekort. Nu is dat nog 104.3%. Een pensioenfonds heeft met een dekkingsgraad van 100% genoeg geld in kas om alle pensioenen in de toekomst uit te betalen. Onder de 100% moet wel worden gekort, maar valt deze lager uit.
 • Werkgevers en werknemers kunnen straks op vrijwillige basis afspreken dat in individuele gevallen een werknemer maximaal 3 jaar eerder mag stoppen met werken als dat nodig is. Werkgevers betalen dan geen RVU-boete over de eerste 19.000 euro bruto loon. Ook komt er budget voor maatwerk. De maatregelen zijn tijdelijk, tot 2025. Het kabinet zet in op meer duurzame inzetbaarheid en reserveert hiervoor extra middelen.
 • De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de jaren 2022 tot en met 2024 loopt deze op tot 67 jaar. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd langzamer stijgen. Eén jaar extra levensverwachting betekent dan 8 maanden later met AOW, in plaats van een jaar. De overheid gaat dit uit de algemene middelen financieren.
 • Sociale partners kunnen een nieuw pensioencontract kiezen: een premiepensioenovereenkomst met collectieve risicodeling. Het contract is flexibel en ademt mee met de financiële positie van een fonds. Er hoeven geen hoge buffers meer te worden aangehouden. Hierdoor wordt eerder geïndexeerd als het goed gaat, maar ook eerder gekort als het niet goed gaat. Voor alle deelnemers is er straks de keuze bij ingang van het pensioen een beperkte som ineens (lump sum) op te nemen.
 • De afschaffing van de doorsneesystematiek wordt kostenneutraal voor werkgevers. De doorsneesystematiek wordt pas afgeschaft als alle – verlies aan toekomstige pensioenopbouw kunnen compenseren uit de buffer. Door de afschaffing subsidiëren jongeren niet langer deels de pensioenopbouw van ouderen.
 • Zelfstandige moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, waarbij nog wordt nagedacht over vrijstellingen. Ook moeten zij de mogelijkheden krijgen vrijwillig pensioen op te bouwen bij een pensioenuitvoerder en wordt het fiscaal aantrekkelijker in box 3 pensioen te sparen.


Uit het Pensioenakkoord 2019 leiden wij de volgende grove tijdlijnen af;

De ambitie is om het wetgevingsproces in 2022 af te ronden. Er zal een uitgebreide overgangsregeling van toepassing zijn.

Juni 2019
Instellen stuurgroep, die de komende maanden een nadere uitwerking geeft aan de oplossingsrichtingen voor het pensioenstelsel.

Aankomende maanden
Wetsvoorstel vertraagde stijging AOW-leeftijd naar Tweede en Eerste Kamer
Brief van minister Koolmees met de nadere uitwerking van demogelijkheid van de gedeeltelijke opname van pensioen (maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen)

Najaar 2019
Advies Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de hoofdlijnen van het Principe Pensioenakkoord.

Eerste helft 2020
Uitwerking voorstel verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers door cao partijen, in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties.Kabinetsvoorstel verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers in de zomer van 2020.

Eind 2020
Afronding van nadere uitwerking van de twee contractvormen voor het nieuwe pensioenstelsel.

2021
Invulling van wettelijk kader voor de nieuwe pensioencontractvormen.

2022
Afgerond wettelijk kader voor de nieuwe pensioencontractvormen
Start overleggen sociale partners inzake transitieHet is van belang dat het pensioenakkoord nu snel definitief wordt. Om te voorkomen dat de AOW bevroren gaat worden dient de Wetgeving voor 1 juli 2019 naar de Kamer te gaan zodat het per 1 januari 2020 kan ingaan. Ook moet de besluitvorming om de kortingen te voorkomen worden geregeld.

Bron: Pensioenfederatie

Doe het zelf

 • U doet alles zelf
 • U valt niet onder een CAO of BPF
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Doe het zelf. Wij toetsen

 • U doet bijna alles zelf
 • Wij toetsen de CAO of BPF-plicht
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Maatwerk met advies

 • Advies voor passende regeling
 • Onderzoek naar CAO en BPF-plicht
 • Onderzoek of het financieel past
 • Meerdere offertes
 • Personeelsvoorlichting

 

Live chat
Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.
Ok