Hebben werknemers grip op hun pensioenopbouw? Een lastige en veelvuldig gestelde vraag, maar bij veel werknemers ontbreekt het vaak aan inzicht in hun pensioensituatie. 

Een gevolg hiervan is dat zij niet zitten te wachten op lastige keuzes rondom hun pensioenopbouw. Ook niet als deze van invloed zijn op de hoogte van de pensioenuitkering.

Wet verbeterde premieregeling: een oplossing voor de lage rente en meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers
Beleggingskeuzes zijn persoonlijk en hebben direct invloed op het rendement van de ingelegde pensioenpremies en de hoogte van het opgebouwde beleggingspotje, en zijn daarmee weer van belang voor de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioendatum.

Wet verbeterde premieregeling
Door de invoering van de Wet verbeterde premieregeling (1 september 2016) is het voor werknemers mogelijk om hun pensioenuitkering op meerdere momenten na de pensioendatum aan te kopen. Als gevolg van het kunnen uitstellen van de aankoop kunnen werknemers nu ook kiezen om tijdens de pensioenopbouw risicovoller te beleggen.

Twee aanleidingen voor het invoeren van deze wet zijn met name van belang: een oplossing voor de lage rente en meer keuzevrijheid voor deelnemers. De Wet verbeterde premieregeling maakt een begin met de verdere individualisering van pensioen in de opbouw- en uitkeringsfase. Werknemers kunnen hun pensioenuitkering verbeteren door na hun pensioendatum beleggingsrendement te blijven maken met (een deel van) hun pensioenvermogen.

Wat is het?
Het doorbelegproduct is in feite een individuele beleggingsrekening van een werknemer. De koopsom is de inleg in deze beleggingsrekening. Die gaat zich ontwikkelen aan de hand van bij- en afschrijvingen. Aan het begin van ieder jaar wordt de hoogte van de pensioenuitkering vastgesteld aan de hand van het op dat moment in de beleggingsrekening aanwezige kapitaal

Oplossing voor de lage rente
De wet is er mede gekomen vanwege de huidige lage rentestand. Veel werknemers die nu met pensioen gaan, worden geconfronteerd met een lagere uitkering dan verwacht. Met het opgebouwde vermogen kan door de lage rente minder uitkering worden aangekocht dan gepland. En de rentestand heeft veel invloed: gaat de rente 1% omlaag, dan wordt het ouderdomspensioen maar liefst 14% lager.
Daarom is het met de nieuwe wet mogelijk gemaakt om met (een deel van) het pensioenvermogen door te blijven beleggen, zodat het nadeel van de huidige lage rente kan worden beperkt of zelfs teniet kan worden gedaan.

Meer keuzevrijheid voor deelnemers
Daarnaast is de wet er gekomen om pensioendeelnemers meer keuzevrijheid te bieden in wat zij met hun opgebouwde pensioenvermogen doen. Pensioendeelnemers kunnen nu op pensioendatum kiezen tussen een vast pensioen, doorbeleggen of een combinatie van die twee. 

Wat zijn de voor- en nadelen van doorbeleggen?
Uit praktijkervaring is tot nu toe gebleken dat de meeste deelnemers kiezen voor 50% garantie en 50% variabele uitkering bij doorbeleggen. Om een goede keuze te kunnen maken, moet u de voor- en nadelen van doorbeleggen goed tegen elkaar afwegen.

Voordelen;
- Minder last van de lage marktrente
- Kans op extra rendement
- Variabel partnerpensioen
- Keuze in uitkeringspatroon

Nadelen;
- Onzekerheid over de uitkering
- Stijgende levensverwachting

De introductie van doorbeleggen geeft werknemers een aantal keuzes over wat zij kunnen doen met hun pensioenvermogen. Tegelijk betekent die grotere keuzemogelijkheid een grotere grip op de eigen financiële planning. Deze twee factoren zullen ervoor zorgen dat de behoefte aan advies gaat toenemen..

Doe het zelf

 • U doet alles zelf
 • U valt niet onder een CAO of BPF
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Doe het zelf. Wij toetsen

 • U doet bijna alles zelf
 • Wij toetsen de CAO of BPF-plicht
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Maatwerk met advies

 • Advies voor passende regeling
 • Onderzoek naar CAO en BPF-plicht
 • Onderzoek of het financieel past
 • Meerdere offertes
 • Personeelsvoorlichting

 

Live chat
Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.
Ok