Er is terecht steeds meer aandacht voor goede communicatie over werknemerspensioenen. Maar dit stopt vrijwel altijd bij communicatie óver hun pensioen in plaats van communicatie mét werknemers over hun pensioen.
 

Tegenwoordig bevatten Wet- en regelgeving talrijke bepalingen hierover en ook de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, drukt een grote stempel op de pensioencommunicatie. Daarnaast zijn er talloze andere initiatieven van onder andere pensioenuitvoerders en belangenorganisaties.

Het doel van pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden hij heeft. Het bieden van handelingsperspectief is een essentieel element bij het bereiken van de pensioendeelnemer. De deelnemer neemt informatie eerder op als hij weet wat hij ermee kan doen.
Op het eerste gezicht logisch, maar is toch belangrijk om hier toch even bij stil te staan. Met de invoering van de Wet Pensioencommunicatie, die per 1 juli 2015 van kracht is, krijgt de werknemer een stevige stok in handen om bij tegenvallende pensioenresultaten de werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het niet goed of onvolledig informeren over het pensioen en de acties die de werknemer had kunnen nemen.

We kunnen hier veel van vinden en ons afvragen of het niet de verantwoordelijkheid is van de werknemer zelf, maar volgens de wetgever is de werknemer niet in staat om deze verantwoording op zich te nemen en moet hij worden beschermd. De zorgplicht wordt voor 30% bij de pensioenuitvoerder neergelegd in de vorm van het pensioen 1-2-3 (de vervanger van de startbrief) en andere pensioeninformatiedragers. De andere 70% ligt bij u als werkgever. En dit gaat ver: u moet uw werknemer informeren over de gevolgen, welke risico’s hij loopt en wat hij er aan kan doen in de volgende situaties:
- Indiensttreding
- Uitdiensttreding
- Scheiding
- (onbetaald) Verlof
- Arbeidsongeschikt raken
- Elke andere wijziging die (mogelijk) gevolgen kan hebben voor pensioen.

Doe het zelf

 • U doet alles zelf
 • U valt niet onder een CAO of BPF
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Doe het zelf. Wij toetsen

 • U doet bijna alles zelf
 • Wij toetsen de CAO of BPF-plicht
 • Er zijn maximaal 10 werknemers
 • Er is nog geen pensioenregeling
 • U kunt de financiële lasten dragen

- Execution Only -

Maatwerk met advies

 • Advies voor passende regeling
 • Onderzoek naar CAO en BPF-plicht
 • Onderzoek of het financieel past
 • Meerdere offertes
 • Personeelsvoorlichting

 

Live chat
Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.
Ok